Teheccüd Namazına Kalkınca Okunan Dua

tasavvufokulu

sarmaşık

Hz. İbni Abbas (r.a)’tan rivayet edilmiştir; dedi ki:

“Resûlullah (s.a.v) teheccüd namazı kılmak üzere geceleyin kalkınca şu duayı okurdu:

Allah’ım, hamd sanadır. Sen; yerlerin, göklerin ve onlarda bulunanların ayakta tutanısın. Hamd yalnızca senin içindir. Yerlerin, göklerin ve onlarda bulunanların mülkü sana aittir. Hamd yalnızca sanadır. Sen; yerlerin ve göklerin nurusun. Hamd sanadır. Sen; yerlerin ve göklerin sahibisin. Hamd sanadır. Sen haksın, vaadin de haktır. Sana kavuşmak haktır, sözün haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, Muhammed aleyhisselâm da haktır. Kıyamet de haktır. 

Allah’ım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim. Sana yöneldim. Hasmına karşı senin (burhanın) ile dava açtım. Hakkımı aramada senin hakemliğine başvurdum. Önden gönderdiğim ve arkada bıraktığım hatalarımı affet. Gizli işlediğim, alenî yaptığım, benim bilmediğim, senin benden daha iyi bildiğin hatalarımı da affet. İlerleten sensin, gerileten de sensin. Senden başka ilah yoktur.”

Hadis Kaynak: Buhârî, c.2, s.42, Teheccüd 1 ve De’avât 10, Tevhid 8,24,35; Müslim, Salâtul-Müsâfirîn…

View original post 23 more words

Advertisements